OBDRŽELI JSME OPRÁVNĚNÍ K DODÁVKÁM DO JADERNÝCH ELEKTRÁREN

19.11.2018   |   Moravia Systems


Společnost Moravia Systems a.s. úspěšně absolvovala náročný zákaznický audit a obdržela od společnosti ČEZ oprávnění k dodávkám průmyslových armatur a náhradních dílů do jaderných elektráren.   

Cílem zákaznického auditu bylo ověření, jak se Moravia Systems a.s. jako dodavatel vypořádala s požadavky atomového zákona č. 263/2011 Sb. v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek č. 408/2016 Sb. a č. 358/2016 Sb. na systém řízení kvality dodávek.

Všichni pracovníci společnosti Moravia Systems, kteří se podílejí na dodávkách průmyslových armatur pro výstavbu nebo rekonstrukce zařízení na výrobu jaderné energie, museli projít náročným školením a seznámit se s požadavky atomového zákona. Někteří z nich absolvovali školení přímo na jaderných elektrárnách v Dukovanech či Temelíně.  

Audit byl proveden u 4 namátkově vybraných zakázek. Auditoři velmi pečlivě ověřovali především shodu technických podmínek dodávek s požadavky zákazníka a programy kontrol a zkoušek armatur.

Výsledkem auditu bylo konstatování, že má Moravia Systems a.s. systém řízení kvality v souladu se zákonnými požadavky a technickými požadavky zákazníka pod kontrolou, a je tedy způsobilá i v dalších letech dodávat průmyslové armatury a jejich náhradní díly do jaderných elektráren. Pro naši společnost je úspěšné absolvování auditu velmi důležité a cenné.