PŘECHOD NA MONISTICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

19.06.2019   |   Moravia Systems


Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o změně systému uspořádání a řízení naší společnosti.

 

Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti se s účinností od 11.6. 2019 změnil dosavadní dualistický systém na systém monistický.

Správní radu společnosti Moravia Systems a.s. tvoří:

  • Ing. Zbyněk Kalina, předseda správní rady
  • Petr Jandásek, člen správní rady
  • Ing. Stanislav Kašpara, člen správní rady

 

Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, který společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám samostatně.

Od 11.6. 2019 je statutárním ředitelem společnosti Moravia Systems a.s. Ing. Zbyněk Kalina.