Copyright a imprint

Design všech webových stránek, každý text, všechny grafické prvky, každý výběr resp. každé jejich zpracování: Copyright © 2014Moravia Systems a.s.

Kopírování anebo reprodukce (včetně vytištění na papír) celé webové stránky resp. jejích částí jsou povoleny výlučně k soukromým účelům. Každý jiný způsob použití materiálů resp. informací dostupných na webové stránce, resp. na částech webové stránky včetně reprodukce, dalšího rozšiřování, změn a zveřejnění k jinému účelu než je uveden výše, je zakázán,
s výjimkou případů, kdy společnost Moravia Systems a.s. k tomu předem udělila souhlas písemnou formou anebo elektronicky.

Ochranné známky a označení

Moravia Systems a.s. a další pojmy, které jsou označeny jako ochranné známky anebo chráněné pojmy, jsou registrované ochranné známky anebo chráněná označení společnosti. Loga, hlavičky stránek resp. navigační lišty, grafiky, symboly přepínacích plošek a označení služeb jsou známkami, značkami anebo označeními společnosti Moravia Systems a.s. Tyto známky anebo značky nesmějí být použityv souvislosti s jakýmkoli výrobkem anebo s jakoukoli službou, které nepocházejí od společnosti Moravia Systems a.s., a to žádným způsobem, který by mohl přispět k tomu, aby zákazníci Moravia Systems a.s. byli uvedeni v omyl anebo nejistotu a nesmějí být použity způsobem, který by mohl Moravia Systems a.s. zlehčovat nebo diskreditovat. Všechny ostatní známky a jiná označení, která nejsou majetkem Moravia Systems a.s. a objevují se na těchto webových stránkách, jsou majetkem příslušného držitele práv, který může případně být s Moravia Systems a.s. spojen anebo k němu přidružen anebo může být ze strany Moravia Systems a.s. sponzorován.

Imprint

Obchodní firma: Moravia Systems a.s.

Identifikační číslo: 26915189
VAT: CZ26915189
Sídlo: Vinohradská 1511/230, CZ-100 00  Praha 10

Výpis z obchodního rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17977
Datum zápisu: 18. prosince 2003
Právní forma: akciová společnost
Podrobnosti naleznete na: www.justice.cz

Informace o ručení

Za obsah těchto stránek zodpovídají výlučně jejich provozovatelé.
Přes pečlivou kontrolu obsahu, provozovatel neručí za obsahy externích odkazů. V případě otázek, přání, požadavků a podnětů se laskavě obraťte na info@moraviasystems.cz

Kontaktní partneři

Pokud se domníváte, že obsah našich webových stránek porušuje autorská práva anebo jiná práva ochraňující výkony anebo pokud máte k naší internetové prezentaci otázky právní povahy, pošlete, prosím, e-mail na adresu info@mtsystems.cz o porušení podnikatelských ochranných práv, anebo nám napište na poštovní kontaktní adresu: Moravia Systems a.s, Vinohradská 1511/230, 100 00  Praha 10

Správce stránek

Jana Nováková, manager marktetingu & PR
novakova@intermos.cz
T +420 518 777 130