Kvalifikace

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je nezbytné pro dlouhodobý rozvoj firmy. Moravia Systems a.s. vytváří podmínky a podporuje vzdělávání svých zaměstnanců. Přispívá tak k trvalému zlepšování jejich profesionálního chování a garantuje profesionalitu, kterou u pracovníků vyžaduje na základě interních směrnic a řízení jakosti.
Všichni pracovníci servisu a opravárenského centra pravidelně absolvují odborná školení včetně praktických výcviků zahrnujících montáž armatur, jejich uvádění do provozu, testování, údržbu a opravy.