Nožové šoupátko Typ A


Nožové šoupátko Typ A

Všeobecně:
Nožové šoupátko je druh uzavírací armatury určený pro montáž mezi příruby, eventuelně na konec potrubí. Funkční uzavírací orgán (nůž) se pohybuje po ose kolmé na směr proudění provozního média.

Nožové šoupátko typ A je základní typ s jednodílným tělesem. Nůž má vedení pro přítlak k těsnícímu sedlu. Typ A je možno vyrábět v provedení se stoupajícícm i nestoupajícícm vřetenem nebo i s víkem, které chrání nůž.

Použití:
je např. pro vodu, kaly, znečištěné kapaliny a plyny (ČOV), kde velikost mechanických nečistot a částic nepřesahuje 5 -10 mm. Dále například pro pneumatickou přepravu práškových hmot, sypkých materiálů a papíroviny do střední koncentrace. Šoupátko může být na přání vybaveno víkem.

Pracovní tlak

DN 50-150 200 250-300 350-400 450-600 700-1200
PN (bar) 10 8 6 5 3 2
Energetika a teplárenství   Ropa a plyn   Ropné rafinerie a petrochemický průmysl   Chemický průmysl   Vodní hospodářství   Potravinářský průmysl   Hutní a koksárenský průmysl, cementárny   Ostatní průmyslová odvětví  


Tabulka základních rozměrů

DN A B C D F G V kroutící moment rozdíl tlaků kg
50 40 91 61 241 410 280 225 1,86 10 7
65 40 91 68 268 437 308 225 3,14 10 8
80 50 91 91 294 463 333 225 4,76 10 9
100 50 91 104 334 503 373 225 7,43 10 11
125 50 101 118 367 586 407 225 11,6 10 13
150 60 101 130 419 638 458 225 11,7 10 17
200 60 118 159 525 816 578 325 26,1 8 28
250 70 118 196 626 1017 679 325 29,2 6 40
300 70 118 230 726 1117 779 380 42,1 6 56
350 96 290 254 797 1337 906 450 62,3 5 94
400 100 290 287 903 1443 1012 450 81,6 5 116
450 106 290 304 989 1629 1098 450 77,7 3 162
500 110 290 340 1101 1741 1210 450 96,5 3 191
600 110 290 398 1307 2047 1416 450 139,9 3 264
700 110 320 453 1506 - - - 180,1 2 441
800 110 320 503 1720 - - - 237,8 2 568
900 110 320 583 1953 - - - 300,9 2 736
1000 110 320 613 2137 - - - 374,9 2 921
1200 150 340 728 2616 - - - 642,5 2 1350
Další dimenze na poptávku

Informace
Všeobecné informace
Tabulky parametrů