Nožové šoupátko Typ F


Nožové šoupátko Typ F

Všeobecně:
Nožové šoupátko je druh uzavírací armatury určený pro montáž mezi příruby, eventuelně na konec potrubí. Funkční uzavírací orgán (nůž) se pohybuje po ose kolmé na směr proudění provozního média.

Použití:
Nožové šoupátko typ F je určeno pod silo. Na tělese jsou nálitky s dírami pro čištění sedla párou, maximální dovolený pracovní tlak je při tom velmi nízký. Vyrábí se pouze v materiálu GG25 nebo nerez.

Energetika a teplárenství   Ropa a plyn   Ropné rafinerie a petrochemický průmysl   Chemický průmysl   Vodní hospodářství   Potravinářský průmysl   Hutní a koksárenský průmysl, cementárny   Ostatní průmyslová odvětví  


Tabulka základních rozměrů

DN A B C D G V r (B.S.P.) rozdíl tlaků kroutící moment
50 60 91 61 241 280 225 1/4" 3 0,85
65 60 91 68 268 308 225 1/4" 3 1,4
80 64 91 91 294 333 225 1/4" 3 2,2
80 64 91 91 294 333 225 1/4" 3 2,2
100 64 91 104 334 373 225 1/4" 3 3,3
125 70 101 115 367 407 225 3/8" 3 5,2
150 76 101 130 419 458 225 3/8" 3 7,4
200 89 118 158 525 578 325 3/8" 2 11,2
250 114 118 196 616 669 325 1/2" 2 17,4
300 114 118 230 704 757 380 1/2" 2 25,1
350 127 290 247 767 876 450 1/2" 1,5 35,1
400 140 290 290 865 974 450 1/2" 1,5 46,1
450 152 290 304 989 1098 450 1/2" 1 39,9
500 152 290 340 1101 1210 450 1/2" 1 49,3
600 178 290 398 1307 1416 450 1/2" 1 72,1
700 178 320 453 1506 1656 - 1/2" 1 139
800 178 320 503 1720 1870 - 1/2" 1 186
900 178 320 583 1953 2103 - 1/2" 1 234
1000 178 320 613 2137 2278 - 1/2" 1 296
1200 203 340 728 2616 2766 - 1/2" 1 423

Informace
Všeobecné informace
Tabulky parametrů