Nožové šoupátko Typ L


Nožové šoupátko Typ L

Všeobecně:
Nožové šoupátko je druh uzavírací armatury určený pro montáž mezi příruby, eventuelně na konec potrubí. Funkční uzavírací orgán (nůž) se pohybuje po ose kolmé na směr proudění provozního média.

Nožové šoupátko typ L je provedení s deskovým nožem a dvoudílným tělesem. Šoupátko má neměnný průtočný profil s potrubím (v poloze otevřeno) a velkou odolnost na tlakový spád z obou stran.

Použití:
Používá se pro silně znečištěná a viskózní média (popel, celulóza).

Pracovní tlak

DN 50-125 150 200 250-300 350-400 450-600 700-1200
PN (bar) 10 8 7 5 4 3 2
Energetika a teplárenství   Ropa a plyn   Ropné rafinerie a petrochemický průmysl   Chemický průmysl   Vodní hospodářství   Potravinářský průmysl   Hutní a koksárenský průmysl, cementárny   Ostatní průmyslová odvětví  


Tabulka základních rozměrů

DN A B C D F G V kroutící moment rozdíl tlaků kg
50 40 91 225 243 412 282 225 2,1 10 12
65 40 91 265 269 437 308 225 3,5 10 13
80 50 91 310 293 462 332 225 5,2 10 17
100 50 91 370 334 503 373 225 8,2 10 19
125 50 101 430 367 586 407 225 13 10 28
150 60 101 495 419 638 458 225 10 15 38
200 60 118 630 525 816 578 325 29 8 54
250 70 118 770 620 1017 679 325 32,5 6 88
300 70 118 895 704 1117 779 380 47 6 112
350 96 290 1050 780 1337 906 450 70 5 163
400 100 290 1185 855 1443 1012 450 92 5 235
450 106 290 1320 975 1629 1098 450 89 3 368
500 110 290 1455 1064 1741 1210 450 110 3 471
600 110 290 1720 1244 2047 1416 450 160 3 532
700 110 320 1995 1425 212 2 936
800 110 320 2230 1615 285 2
900 110 320 2465 1823 353 2
1000 110 320 2620 1992 457 2
1100 150 340 3030 2217 674 2
1200 150 340 3250 2351 802 2

Informace
Všeobecné informace
Tabulky parametrů