Management jakosti


Firemní politika jakosti


Společnost Moravia Systems a.s. obchoduje pouze s produkty, jejichž výrobci jsou certifikovaní. Pravidelně vyhodnocuje spokojenost zákazníků s kvalitou dodávek zboží a služeb a dokumentuje a archivuje výsledky vstupních i výstupních kontrol. Pro zajištění vysoké kvality má zaveden a certifikován systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost stanovila dlouhodobý cíl, účel a produkt svého podnikaní. Pro jejich naplnění jsou všemi pracovníky respektovány následující zásady:
 

  • Orientovat se na potřeby zákazníků v rámci podmínek a zdrojů společnosti.
  • Sledovat, analyzovat a vyhodnocovat podněty, spokojenost a požadavky na dodávaný produkt či službu od našich zákazníků za účelem neustálého zvyšování efektivnosti systémů řízení v oblasti kvality.
  • Reagovat na rostoucí zájem dalších zákazníků ze všech průmyslových odvětví.
  • Zaručit rychlost a kvalitu zpracování požadavku zákazníka, přípravu zboží a expedici.
  • Nabízet kvalitu dodávaných výrobků odpovídající světovým standardům.
  • Zlepšovat produkty a technologie pro minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí jako základní nástroj pro snižování znečišťování. 
  • Provozovat činnost v souladu s platnou legislativou a dalšími identifikovanými interními i externími požadavky.
  • Provádět servis dodávaných průmyslových armatur splňující náročné požadavky zákazníků.
  • Zajišťovat profesionální servis regulačních a pojistných ventilů (Masoneilan a Consolidated) značky GE na základě autorizace a v souladu s postupy výrobce.


Nedílnou součástí a nutnou podmínkou pro realizaci těchto zásad je vytvoření podmínek pro profesní růst, motivaci a možnost seberealizace pro všechny pracovníky.

 

Odpovědnost k životnímu prostředí


Společnost Moravia Systems a.s. si uvědomuje, že pouze dodávky spolehlivých uzavíracích armatur a přesných regulačních armatur jsou základním předpokladem ochrany životního prostředí, jelikož zabraňují únikům nebezpečných látek z technologických procesů do okolí. Veškeré produkty a služby jsou v souladu s nejvyšší kvalitou. Společnost má pro všechny své činnosti vypracované postupy zabezpečující ochranu životního prostředí a zavedla certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

  

Přiložené dokumenty