PROJEKTOVÁNÍ A ENGINEERING

29.04.2016   |   Moravia Systems


NABÍDKA SLUŽEB

Výpočty a návrhy potrubních komponentů a uložení potrubí

 • Návrhové výpočty základních rozměrů potrubí podle norem (EN, ASME)
 • Výpočty a návrhy potrubních komponentů (T-kusy, ohyby, redukce apod.)
 • Konstrukce prvků uložení potrubí (podpěry, závěsy, pevné body, vedení)

Pevnostní výpočty a pružnostní analýza potrubních systémů

 • Výpočty s použitím programu Bentley Autopipe
 • Výpočet pevnosti a deformace
 • Optimalizace trasy z hlediska teplotních dilatací
 • Tlaková potrubí – parní, vodní, plynová, procesní, atd.
 • Potrubí ocelová i nekovová (GRP, HDPE, polypropylénová, apod.)

Optimalizace návrhu uložení potrubních systémů

 • Zajištění seismické odolnosti
 • Návrh uložení potrubí

Projekty potrubních tras

 • Tlaková potrubí – parní, vodní, plynová, procesní
 • Potrubí ocelová i nekovová (GRP, HDPE, polypropylénová, apod.)

Návrh a konstrukce tlakových nádob a nádrží

 • Návrh a analytické výpočty podle norem (EN13445, ASME Section VIII, apod.)
 • Expandéry, napájecí nádrže, parní filtry, reduktory páry, trubkové výměníky, apod.
 • Zpracování výrobní dokumentace tlakových nádob pomocí Autocad a Autodesk Inventor

Inženýrské a projekční služby v oblasti energetických a procesních zařízení

 • Zpracování průvodní a průkazní dokumentace
 • Zprávy k návrhovým a kontrolním výpočtům
 • Vytváření technických specifikací (zpracování podkladů, směrnic, provozních předpisů)

Řešení problémů

 • Výpočtové řešení havarijních stavů
 • Návrhy úprav