Sociální odpovědnost

Moravia Systems a.s. si uvědomuje svoji odpovědnost vůči společnosti a považuje za samozřejmost pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na podporu druhých.
Dlouhodobě spolupracuje a pomáhá sociálnímu zařízení pro tělesně a mentálně postižené spoluobčany „Zelený dům pohody” v Hodoníně získat prostředky na nákup terapeutických pomůcek, které umožní klientům tohoto zařízení určitou seberealizaci, tolik důležitou pro zlepšení kvality jejich života.
V oblasti sportu je podpora primárně zaměřena na lokální sportovní aktivity. Záměrem společnosti je tento trend v budoucnu i nadále rozvíjet.