Zpětná klapka bezpřírubová


Zpětná klapka bezpřírubová

Klapka se skládá ze dvou částí: tělesa a otočného talíře. Otočně zavěšený talíř zabraňuje zpětnému proudění pracovní látky do provozní teploty 120°C. Při úplném uzavření dosedá na těsnící plochu tělesa klapky, kterou tvoří pryžový kroužek nebo sedlo z teflonu.

POUŽITÍ
Jako jednosměrná armatura zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Pracovní látky mohou být neagresivní nebo agresivní kapaliny a plyny, pára, chemikálie a pod.

Energetika a teplárenství   Ropa a plyn   Ropné rafinerie a petrochemický průmysl   Chemický průmysl   Vodní hospodářství   Potravinářský průmysl   Hutní a koksárenský průmysl, cementárny   Ostatní průmyslová odvětví  


Tabulka základních rozměrů

DN t V d D - PN6 D - PN10 D - PN16 D - PN25 D - PN40 Hmotnost
40 14 30 22 88 95 95 95 95 0,87
50 14 36 32 98 109 109 109 109 1,0
65 14 48 40 118 129 129 129 129 1,3
80 14 60 54 134 144 144 144 144 1,7
100 18 78 70 154 164 164 170 170 2,2
125 18 98 92 184 195 195 198 198 3,2
150 20 115 112 209 220 220 228 228 5,0
200 22 161 154 264 275 275 288 294 11,0
250 26 198 200 318 330 332 343 355 15,0
300 38 235 240 375 380 387 403 421 26,0

Informace
Obecné informace
Tabulky parametrů