Zpětný ventil mezipřírubový


Zpětný ventil mezipřírubový

Zpětný ventil se skládá ze dvou částí: tělesa a uzavíracího talíře. Talíř zabraňuje zpětnému proudění pracovní látky. Při úplném uzavení dosedá na těsnící plochu tělesa ventilu, kterou tvoří sedlo ze základního materiálu.

POUŽITÍ
Jako jednosměrná armatura zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Pracovní látky mohou být neagresivní nebo agresivní kapaliny a plyny, pára, chemikálie a pod.

Pozice Popis Materiál
1. uzavírací talíř CF8M
2. těleso CF8M
3. šroub 316SS
4. víko 316SS
5. tlačná pružina 316SS

 

Energetika a teplárenství   Ropa a plyn   Ropné rafinerie a petrochemický průmysl   Chemický průmysl   Vodní hospodářství   Potravinářský průmysl   Hutní a koksárenský průmysl, cementárny   Ostatní průmyslová odvětví  


PN16 - Tabulka základních rozměrů

DN A B C D E F kg
15 45 53 37 15 43 16
20 55 63 44 20 53 19
25 65 73 54 25 63 22
32 78 84 66 30 75 28
40 88 94 76 38 86 31,5
50 98 107 85 47 95 40
65 118 126 106 62 115 46
80 134 144 118 77 131 50
100 154 164 144 95 151 60