Certifikace

Pro zajištění vysoké kvality zboží a služeb máme zaveden a certifikován systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001. Obchodujeme pouze s produkty, jejichž výrobci jsou certifikovaní. Pravidelně vyhodnocujeme spokojenost zákazníků s kvalitou dodávek zboží a služeb a dokumentujeme a archivujeme výsledky vstupních i výstupních kontrol. Uvědomujeme si, že pouze spolehlivé uzavírací a přesné regulační armatury jsou základním předpokladem ochrany životního prostředí, neboť zabraňují únikům nebezpečných látek z technologických průmyslových procesů do okolí. Zároveň u všech našich činností dodržujeme postupy ochrany životního prostředí v rámci environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001.  

Ostatní certifikáty a oprávnění k činnosti 

  • MARC autorizované oprávnění provádět opravy, údržbu a diagnostiku regulačních ventilů Masoneilan (BH/GE)
  • GTC autorizované oprávnění provádět opravy, údržbu a diagnostiku pojistných ventilů Consolidated (BH/GE)
  • Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 (TESYDO)
  • Oprávnění k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení, montážím a opravám vybraných tlakových zařízení (TIČR)
  • Oprávnění k dodávkám do jaderných elektráren a splnění požadavků na systém řízení podle Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. (ČEZ)


Politika vrcholového vedení společnosti

Stanovili jsme si dlouhodobý cíl, účel a produkt svého podnikání a respektujeme zásady uvedené v dokumentu Politika vrcholového vedení společnosti Moravia Systems a.s.