Armatury pro rekonstrukci pavilonu hrochů v ZOO Praha

Pražská zoologická zahrada se od začátku výstavby hrošího pavilonu potýká se špatným stavem vody v nádržích. Návštěvníci ve zvířené kalné vodě plné slámy marně hledají koupající se hroší rodinku. Důvodem je špatná technologie filtrace vody. Proto byla na podzim loňského roku vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci systému čištění bazénových vod v pavilonu hrochů.

Moravia Systems na tuto akci letos již dodala 20 kusů nožových šoupátek s pneumatickým ovládáním a 34 kusů uzavíracích klapek SIGEVAL s dvojčinnými pneumatickými pohony a elektropneumatickými pozicionéry.