DODÁVKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DO SPALOVNY ODPADŮ VE VELKÉ BRITÁNII O CELKOVÉ HMOTNOSTI 25 TUN

Naše společnost se stala dodavatelem pomocných ocelových konstrukcí pro většinu potrubí ve spalovně Kelvin pro zákazníka The Babcock & Wilcox Company z USA. Jedná se o plně pozinkované ocelové konstrukce o celkové hmotnosti 25 tun.

Kelvin je spalovna odpadů (WTE – Waste to Energy), která se nyní buduje v Sandwell West Midlands, kousek od Birminghamu ve Velké Británii. Až bude v provozu, zpracuje 395 000 tun nerecyklovatelného odpadu z domácností a podniků ze skládek ve Velké Británii i se počítá s dovozem odpadu ze zahraničí. Zbytkový odpad bude využit k výrobě elektřiny o výkonu 44 MW základního zatížení, což odpovídá potřebám více než 95 000 domácností.

Závod v Kelvinu, vlastněný společností Enfinium bude využívat nejmodernější technologie výroby páry a spalování od společnosti Babcock & Wilcox Renewable (B&W). Ve spolupráci se společností Acciona jako dodavatelem inženýrských zakázek (EPC) je továrna vybavena největším kotlem na spalování odpadu, jaký kdy B&W dodala (v době instalace).