Dodávka primárního a sekundárního uložení k projektu KVV2 stea turbine Östersund ve Švédsku

Jedná se o projekt nové kogenerační jednotky KVV2, která má být postavena v sousedství stávající kogenerační jednotky v Örtoftě v obci Esloev ve Švédsku. Nová teplárna bude navržena tak, aby měla co nejmenší klimatickou stopu. Jako palivo bude použito recyklované dřevo, dřevní štěpka, kůra a hobliny. Závod bude také připraven na zachycování uhlíku, tzv. CCS, které bylo identifikováno jako důležitá součást pro dosažení globálních klimatických cílů.

Nová kogenerační jednotka má přispět ke zlepšení napjaté situace v dané oblasti a zajistí dodávky tepla v regionální soustavě dálkového vytápění.