Expedice zakázky „Horkovod Heřmanice“ pro zákazníka Aquastyl

Jedná se o projekt „Vyvedení tepla z JE Dukovany“ na hranici areálu jaderné elektrárny a zajistí budoucí napojení elektrárny Dukovany na horkovod vedoucí do Brna. Jde tedy o potrubí, kterým bude vyvedena horká voda z JE Dukovany do katastru zaniklé obce Heřmanice, kde se v současnosti nacházejí sklady JE Dukovany, a kde má v budoucnu začínat horkovod z JE Dukovany do Brna.