Jak bojujeme s Covidem-19

Koronavirus zasáhl do života každého z nás. V současné době zažíváme pravděpodobně vrchol druhé vlny pandemie, a přestože má naše společnost nastavena veškerá opatření, která šíření viru brání, nevyhnula se nákaza některým našim pracovníkům, především z úseku výroby.

Zeptali jsme se proto personální ředitelky, Mgr. Lenky Jandáskové, jak společnost s nákazou bojuje a jak se snaží zabezpečit pracovní prostředí svých zaměstnanců.

„V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců i našich zákazníků jsme přijali širokou škálu opatření. Prioritou je, abychom fungovali pracovně, což s ohledem na různorodé provozy – kanceláře, výroba, servis – na nás klade vysoké nároky v implementaci opatření a organizaci procesů. Společným znakem všech opatření je odpovědnost.

Již na počátku pandemie jsme přijali přísná hygienická opatření. Pracoviště jsou pravidelně dezinfikována, máme tu stojany s dezinfekcí rukou a využíváme generátory ozónu. Nakoupili jsme chirurgické roušky a respirátory typu FFP2, které jsou k dispozici nejen naším zaměstnancům, ale i rodinným příslušníkům včetně dětí. Také jsme rozdali balíčky s vitamíny a produkty pro podporu imunity.

Tam, kde je to možné, pracujeme z domova, abychom se nepotkávali v kancelářích. V případech, kdy není home-office možný, se snažíme zajistit co nejvyšší bezpečnost práce. Při dvousměnném provozu ovšem narážíme na různá provozní omezení, především v návaznosti procesů, bezpečnosti práce a personálního obsazení. Výrobní proces se poněkud zpomalil.

Zahájili jsme rovněž pravidelné testování antigenními testy, které jsou rychlé a dokáží velmi brzy odhalit rizikový faktor, a tak omezit šíření nákazy ve společnosti.“
Mgr. Lenka Jandásková, personální ředitelka (foto 2019)
Mgr. Lenka Jandásková, personální ředitelka (foto 2019)

V nelehké situaci nejsme sami, a proto jsme již na jaře loňského roku věnovali 200 000 Kč hodonínské nemocnici TGM. Peníze byly použity na nákup detekčního systému pro molekulární biologické vyšetření a bezdrátový ultrazvuk. Začátkem tohoto roku jsme také rozdali vitaminové balíčky dětem z prvních a druhých tříd základní školy ve Vracově.

Doufáme, že se s vámi, našimi zákazníky a obchodními partnery, budeme moct co nejdříve opět sejít. Zároveň vám přejeme pevné zdraví a mnoho sil, abychom tuto nelehkou životní etapu společně co nejlépe zvládli.