Konstruktér Moravia Systems v Surinamu

Náš kolega z oddělení inženýringu, Ing. Michal Křivánek, byl na služební cestě v Surinamu. Jihoamerické zemi, jejíž většinu plochy pokrývá deštný prales a tamní ekonomika závisí především na těžbě a exportu oxidu hlinitého, zlata a ropy. Nabízí se logicky otázka, co tam pro Moravia Systems dělal. Odpovídá v následujícím rozhovoru.Pane Křivánku, co jste pro Moravia Systems dělal na tak exotickém místě?     

„V Surinamu se nachází pět let stará rafinerie státního podniku Staatsolie, kterou stavěla italská společnost Saipem. Její provozovatel si, vzhledem k nedostatku místních zkušených operátorů a technologů optimalizace provozu, najímá přes agenturu zkušené odborníky ze světa, např. z nám dobře známé společnosti Mc Dermot Engineering (dříve ABB Lummus Global), která patří mezi naše významné zákazníky. Odborníci pak nalézají různé problémy ve výrobní jednotce a shánějí dále projektanty, kteří by nedostatky v původním projektu odhalili, předložili návrhy na zlepšení provozu nebo tyto návrhy realizovali. Přes osobní vazby se obrátili i na mě.“  

Co konkrétně jste řešil a s jakým výsledkem?  

„Úkolem bylo zpracovat realizační projekt pro měření tlakové ztráty jednotlivých pater benzinového reaktoru. Na tento projekt bylo poptáno několik firem, většina ovšem předložila nevyhovující cenu a termín nebo si kladla mnoho podmínek. My jsme projekt v etapách technologické, měření a regulace a strojní schopni dodat za tři týdny. Následně bude zákazník poptávat armatury, clony a trubky. Tady se pokusíme uspět s hmotnou dodávkou.“  

Pokud uspějete, co tato prestižní zakázka přinese naší společnosti Moravia Systems do budoucna?     

„Když budeme mít štěstí, budeme poptáni i na řešení dalších specializovaných inženýrských problémů – vibrace potrubí, výpočty provozně nespolehlivých (netěsných) potrubí, apod. Náš obchodní partner, který působí přímo v místě, již požádal firmu Staatsolie o uzavření  rámcové smlouvy na inženýring s námi.“     

Ještě dovolte osobní otázku. Co na Vás učinilo největší dojem nebo Vás nejvíce v Surinamu překvapilo?  

„Provozovatel rafinerie si najímá odborníky z celého světa a má velkou snahu o inovace zařízení. S takovým otevřeným přístupem bych se rád setkal i na obdobných provozech v ČR. Dále mě překvapila jazyková vybavenost místních. Mladý taxikář z Indie zvládal šest jazyků, každý dělník nebo stánkař se domluvil dobře anglicky.“  

Děkuji Vám za rozhovor. 

Irena Kalinová, Marketing a PR