Modernizace ovládání hradítek na ČOV Hrboltová

V průběhu června jsme zrealizovali zakázku pro Mondi SCP, a.s. na ČOV Hrboltová na Slovensku, kde jsme měnili ovládání 12 kusů hradítek v dimenzích DN1000 a DN1600.

Tato zakázka byla součástí komplexní modernizace čističky, kdy došlo k přechodu z manuálního ovládání armatur na elektrické.

Naši pracovníci nejdříve odstranili manuální převodovky na 8 kusech hradítek velikosti DN1000 a 4 kusech hradítek velikost DN1600. Poté vyměnili stojany, na které umístili nové převodovky a elektrické servopohony s požadovaným výkonem, potřebným na zdvih hradítek.

Výsledkem modernizace je možnost dálkového ovládání armatur, které jsou centrálně řízené z prostor řídicí místnosti.