Moravia Systems byla kladně vyhodnocena jako dodavatel společnosti ČEZ a.s. v JSHD/DJE

Nepřetržitě od roku 2012 je Moravia Systems a.s. oprávněna dodávat armatury a náhradní díly do jaderných elektráren společnosti ČEZ a.s.

Konkrétní hodnocení naší společnosti v Jednotném systému hodnocení dodavatelů za rok 2020 bylo provedeno v oblasti materiálu, zařízení a náhradních dílů vybraných zařízení v lokalitě JE Temelín.

S celkovým výsledkem hodnocení, kterého jsme dosáhli i během pandemie, kdy jsme se museli vyrovnávat se ztíženým provozem, můžeme být spokojeni. Umožňuje nám i nadále dodávat produkty a služby do jaderných elektráren. Za účelem dosažení té nejvyšší úrovně hodnocení zvýšíme důraz na ověřování kvality našich subdodavatelů.

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín