Naše uzavírací klapky slouží spolehlivě už přes 10 let

Uzavírací klapky FLW, které jsme dodali v rámci plánovaných rekonstrukcí před 10 lety, jsou dodnes provozovány na přívodním potrubí vzduchu do aktivačních nádrží na ČOV Hustopeče a ČOV Lednice.  

„Po celou dobu provozu jsme nezaznamenali žádné netěsnosti či problémy s funkčností nainstalovaných klapek“, potvrzuje provozně technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav.