Nerezové kulové kohouty K85 schválené pro pitnou vodu

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provedl testování materiálu v přímém styku s vodou. Byly stanoveny fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele v závislosti na charakteru, materiálovém složení a účelu použití.  

Na základě zhodnocení výsledků výluhových testů ústav prohlásil, že kulové kohouty K85 splňují požadavky pro přímý krátkodobý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.