Obhájení certifikátů ISO pro další období

V minulém roce prošla společnost Moravia Systems recertifikačním auditem ISO 9001 a ISO 14001. Jeho cílem bylo obnovení platnosti certifikátů, jimiž disponujeme již od roku 2010. V minulém týdnu proběhl úspěšný dozorový audit, kde byl prověřen Systém managementu kvality a Systém řízení environmentálních aspektů. Certifikačním orgánem TÜV SUD bylo shledáno, že naše společnost splňuje požadavky těchto norem.