PLÁNOVANÁ ZMĚNA V OZNAČENÍ NAŠICH ARMATUR

Dovolujeme si oznámit, že přecházíme u uzavíracích šoupátek, uzavíracích ventilů, kulových kohoutů, zpětných armatur a filtrů naší provenience na jiné označení (katalogové číslo, štítek). 

Původní označení se v souladu s novou certifikací mění od ledna 2020 následovně: