Pomáháme našim zdravotníkům

Společnost Moravia Systems zřídila v tomto, pro nás všechny nelehkém období, charitativní účet pro zdravotníky Nemocnice TGM v Hodoníně, který je místem pobočky s největším počtem našich zaměstnanců. Každý zaměstnanec naší společnosti může věnovat jakýkoliv finanční příspěvek, který bude následně zaslán jako finanční dar zdravotníkům.

Uvědomujeme si, že jsou to právě lékaři a sestry, kteří stojí v první linii a poskytují pomoc bez ohledu na vlastní rizika spojená s onemocněním Covid-19.

Děkujeme všem našim zaměstnancům za projev solidarity.