Potrubí, potrubní díly a armatury pro modernizaci kotlů

Ostrovská teplárenská a.s. dodává teplo více než 6 000 bytům a dalším veřejným či soukromým subjektům. V rámci modernizace nahrazuje teplárna tři současné hnědouhelné parní kotle o výkonu 84,8 MWt ekologičtějšími teplovodními kotli. Po dokončení rekonstrukce budou součástí energetického mixu teplárny kotle spalující biomasu, hnědé uhlí a zemní plyn. Na realizaci tohoto projektu jsme se podíleli dodávkou části potrubí, potrubních dílů a armatur.