Potrubní uložení pro jednotku adiabatické nitrace benzenu

V současné době spolupracujeme na projektu ANB-II (adiabatická nitrace benzenu) realizovaném v Ostravě. V minulých týdnech jsme dodali potrubní uložení v sortimentu kluzných, pevných a přivařovacích podpěr, jednotáhlových závěsů, trubkových podpěr do oblouku a vedení v celkovém objemu přes 16 000 kg.

Na antikorozní ochranu materiálu ve vysoce agresívním prostředí C5-I je kladen velký důraz, proto veškerý spojovací materiál a všechny závitové prvky jsou žárově zinkované (HDG). Ocelové prvky jsou pak opatřeny antikorozním nátěrem o tloušťce minimálně 320 µm.