Přejímka vysokotlakých armatur

V minulých dnech jsme dokončili přejímku vysokotlakých armatur pro výstavbu, kterou v Bělorusku provádí náš dlouhodobý obchodní partner, společnost UNIS, a.s.

Přejímka armatur byla na žádost běloruské rafinerie OAO Naftan provedena v rozsahu vizuální kontroly, rozměrové a penetrační kontroly BW přivařovacích konců armatur, tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti dle API 598 a v neposlední řadě také komplexní kontroly dokumentace. Kontrola dokumentace patří u dodávek do Běloruska mezi velmi náročnou agendu. Příprava všech certifikátů, pasportů, manuálů a protokolů vyžaduje vysoce kvalifikované a zkušené pracovníky.

Přejímka se uskutečnila za přítomnosti vedoucího kvality společnosti UNIS a nezávislého inspektora z renomované společnosti Bureau Veritas. Šoupátka a zpětné klapky class 1500 (PN 250 bar) v rozměrech 3“–10“ (80–250 mm) prošly zkouškami pevnosti a těsnosti provedenými našimi techniky na moderním zkušebním zařízení v našem logistickém a servisním centru ve Vracově.

Celá zakázka byla z důvodu plánované odstávky pod velkým časovým tlakem. Nelze také opomenout komplikace, které způsobují opatření v souvislosti s COVID-19. Přesto byly armatury po úspěšné přejímce obratem zabaleny a včas expedovány do Běloruska.