REKONSTRUKCE PAROVODU NA HORKOVOD V PŘEROVĚ

Naše společnosti provedla rekonstrukci parovodu na horkovod společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v Přerově. Jednalo se o výrobu potrubního kluzného uložení a pevných bodů pro předizolované horkovodní potrubí DN500. Výroba byla provedena dle vlastní dokumentace a návrhu. Povrchová úprava žárovým pozinkem.

Konstrukční řešení podpěr Moravia Systems pro předizolované potrubí řeší celou řadu technických úskalí, které vznikají chybným návrhem nebo nevhodnou aplikací konkurence - viz. nerovnoměrné rozložení síly jako na obrázku níže.

Technické řešení Moravia Systems:

Novou konstrukcí jsme docílili:

  • Zlepšení rovnoměrnosti zatížení pláště, zejména pro trubky s opláštěním spirálově svařovaným z PE pásu
  • Zvýšení třecího součinitele mezi pláštěm trubky a sedlem
  • Ochrana pláště proti odření sedlem (zejména jeho hranami)