Rychlá dodávka potrubí pro plynovod

Z našeho běžného skladového sortimentu jsme rychle dodali bezešvé ocelové trubky DN50 (60,3 x 2,9 mm), oblouky, ohyby a redukce pro výstavbu plynovodu, který bude přepravovat upravený těžený zemní plyn z technologického zařízení u sondy Mikulov 5 (MND) do místa napojení na vysokotlaký plynovod distribuční plynovodní sítě společnosti GasNet.

Investorem stavby je společnost MND. Plynovod v délce 1180 m je uložený pod úrovní terénu, opatřený izolací proti zemní korozi a jeho trasa kříží hned několik technických a přírodních překážek, jako jsou nezpevněné polní cesty, nadzemní vedení vysokého napětí, vodovodní řad či most na rychlostní silnici. Po dokončení bude plynovod využíván až do vytěžení sondy Mikulov 5.