Servis armatur během odstávky rafinerie ORLEN Unipetrol v Kralupech

Společnost Moravia Systems byla na základě předchozích úspěšných servisních prací v roce 2018 a 2020 vybrána jako hlavní dodavatel oprav armatur bloku 25 pro letošní odstávku rafinerie v Kralupech. V pátek 25. 3. přijel k opravám první kamion s 62 kusy šoupátek a pojistných ventilů, které musí být do týdne vráceny opravené zpět do rafinerie. V současné, velmi nervózní, situaci na poli paliv je úspěšné zvládnutí odstávkových prací v zadaných termínech naprosto zásadní, což klade velké nároky na servisní organizace, které se na odstávce podílí. Náš servisní tým má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti a jeho řízení kvality a prací dává jistotu, že odstávkové práce proběhnou v požadované kvalitě a termínech. Tím přispíváme k úspěšnému zvládnutí celé akce.