Servis během odstávky na elektrárně ORSHA v Bělorusku

Na základě kontraktu, který jsme loni podepsali s nadnárodní společností Ethos Energy, proběhly letos v červenci a září postupné odstávky bloků A a B. Na kotli a turbíně B proběhla malá inspekce, která sestává převážně z diagnostiky ventilů a přípravě na generální opravu v příštím roce. Na kotli a turbíně A letos probíhala velká inspekce včetně generální opravy ventilů. Vzhledem k velmi omezenému technickému vybavení dílen elektrárny bylo nutné vyslat náš tým vybavený veškerým speciálním zařízením (lapovací stroje EFCO, utahovací nástroje Hytorc, výbavu na seřizování digitálních pozicionérů atd.), což sebou neslo i náročnou přípravu v oblasti logistiky a clení. Toto bylo ještě umocněnou současnou situací a restrikcemi v oblasti nemoci Covid-19, kdy naši technici museli absolvovat testy jak při výjezdu, tak i příjezdu.

Stav některých ventilů po 22 letech provozu a velmi limitované údržbě (některé ventily ještě nikdy nebyly opravovány) byl velmi špatný, nicméně díky přípravě na základě diagnostiky provedené v roce 2019, byly k dispozici náhradní díly a opravárenské vybavení, což umožnilo dát ventily do provozuschopného stavu. Specifikem naší činnosti je, že pro Běloruského partnera přinášíme údržbu na zcela jiné úrovni, která spočívá v dlouhodobém sledování chodu ventilů, diagnostice, přípravě na odstávku a vedení všech záznamů v digitální databázi ValvKeep. Součástí našich aktivit je i postupný přechod a přestrojování ventilů moderními digitálními pozicionéry SVI2AP.

Náš servisní tým, pod vedením supervizora Jána Hromádky, v součinnosti s pracovníky údržby elektrárny provedl v průběhu 14 dní generální opravy 26 regulačních, pojistných a uzavíracích ventilů a uvedli je úspěšně do provozu. Na bloku B proběhla diagnostika dalších 19 ventilů, u kterých proběhne generální oprava v příštím roce. Koncem září budou dokončeny všechny odstávkové práce a elektrárna bude uvedena do opětovného provozu. Dlouhodobý kontrakt přináší nespornou výhodu v možnosti diagnostiky, dlouhodobého sledování ventilů a profesionální přípravě na odstávky, což zkracuje dobu odstávky, eliminuje neočekávaná překvapení a v neposlední řadě vede k větší spolehlivosti a účinnosti provozu celé elektrárny. Toto vše je možné jenom díky velmi úzké spolupráci s konečným zákazníkem, kterou zajišťuje tým naší lokální sesterské společnosti INTERMOS Praha s.r.o. в Республике Беларусь.