Servisní akce pro Čepro a.s.

Dceřiná společnost INTERMOS Praha s.r.o., na základě vysoutěžené veřejné zakázky pro Čepro a.s. na „Opravy a revize kulových uzávěrů včetně pohonů a jejich koupě“ a podepsané rámcové smlouvy, předala společnosti Moravia Systems a.s. k celkové opravě 10 kusů kulových kohoutů Grove různých světlostí v přírubovém i přivařovacím provedení.

Součástí zakázky byla demontáž, oprava poškození koule a sedel, úprava konců přírub, montáž s výměnou těsnění, tlaková zkouška, výměna provozních náplní a těsnění ovládacích pohonů a převodů, nový nátěr, montáž a seřízení ovládacích pohonů.

Po provedené opravě budou opravené kulové kohouty použity dle potřeby v trasách produktovodů, případně ve skladech společnosti Čepro a.s.