SPOLUPRÁCE S JESKYŇÁŘSKÝM KLUBEM PŘI NÁROČNÉ MONTÁŽI POD VODOU

V listopadu jsme úspěšně dokončili zajímavou zakázku pro vodárnu Borinka u Stupavy na Slovensku. Úkolem bylo oddělit přítokovou pitnou vodu, která vyvěrá z jeskynního systému, od její další cesty samospádem do úpravny vody. Odtud voda putuje ke koncovým uživatelům, kterými jsou obyvatelé regionu Stupava. Pro oddělení jsme použili hradítko třmenové s prodloužením MC 1000x200 AISI316 SS/EPDM.

Komplikací však bylo umístění výpusti (přepadu) pod hladinou vody. Montáž bylo proto nutné provést přímo v přítokovém bazénu. K realizaci jsme přizvali jeskyňářský klub Speleo Bratislava, který je na dané práce technicky vybavený a má dlouholeté zkušenosti s pobytem v daném terénu.

Spolupráce proběhla bez komplikací a ke spokojenosti zákazníka. Tímto klubu ještě jednou děkujeme.