Výměna parní sběrny Elektrárna Mělník – III. etapa

Naše společnost Moravia Systems pro tento projekt dodává uložení potrubí. Uložení sestává z pevných a pružinových závěsů, podpěr a pevných bodů.

Jedná se o projekt výměny potrubí sběren vysokotlaké páry v Elektrárně Mělník, kdy se postupně po etapách mění vysokotlaké parní potrubí propojující jednotlivé kotle a turbíny. Jedná se o potrubí o světlostech DN250 až DN350 a teplotě 535°C, materiál potrubí je 15128. Předchozí dvě etapy proběhly v minulých letech.

Dodávka uložení je určena pro Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Provozovatel Elektrárny Mělník: Energotrans, a.s.