Uzavírací šoupátka

Nabízíme a dodáváme různé druhy šoupátek podle účelu použití, pracovních tlaků, teplot a pracovních látek.

Vhodnost pro instalaci do potrubí o vyšších světlostech, jednoduchá konstrukce, nízké tlakové ztráty a krátké stavební délky jsou hlavní přednosti uzavíracích šoupátek.

Více informací najdete v přiložených katalogových listech.