Zpětné klapky

Zpětné klapky jsou jednosměrné armatury, které se používají k samočinnému zabránění zpětného proudění pracovní látky potrubím. Nenahrazují uzavírací armatury.

Zpětné klapky přírubové mají těleso, víko i talíř vyrobený z uhlíkové oceli a navařené těsnící sedlo a používají se na neagresivní pracovní látky (voda, pára, ropa, benzín, zemní plyn apod.). Montují se se šipkou na tělese po směru proudění do vodorovného potrubí, kde klapka musí být vždy víkem nahoru. Tyto zpětné klapky lze montovat i do svislého potrubí, ovšem směr proudění musí být zdola nahoru.