Dodávka a montáž hradítek DN800 do elektrárny Opatovice

Výběrové řízení bylo vypsáno za účelem výměny stávajícího nevyhovujícího systému regulace vypouštění oteplené vody z procesu strojovny do vodního toku Labe. Zároveň bylo nutné zajistit přesnou regulaci přítoku studené vody z vodního zdroje k následnému technologickému použití pro dosažení nižších nákladů média.

Podmínkou účasti ve veřejném řízení bylo vypracování základního projektu a projektu skutečného provedení technologie. Náš projekt, včetně dodávky armatur, byl vyhodnocen jako nejekonomičtější a technicky odpovídající zadání. Zároveň jsme pomocí návrhu účelových provizorií dokázali plně zabezpečit rizika proti pádu do vodního toku během montáže a zajistit plnou bezpečnost pracovníků na staveništi. Jako jedni z mála jsme dokázali zákazníkovi zajistit komplexní službu – zaměřit a zdokumentovat stávající stav, vypracovat projektovou dokumentaci, dodat armatury z vlastní produkce, provést montáž a seřízení armatur na místě a nakonec odevzdat dokumentaci skutečného provedení.