Dodávka materiálu pro potrubní rozvody a dopravu důlní vody

Společnost MND realizovala projekt s názvem „Zapojení sondy Otnice“, který se týká instalace technologického zařízení v areálu TS Ždánice DTM na úpravu předčištěné důlní vody filtrační technologií. Po filtraci bude voda smíchána s práškovým polymerem a vtláčena vysokotlakými čerpadly přes vtlačnou sondu do ložiska ropy a zemního plynu.

Moravia Systems dodala na tento projekt materiál pro potrubní rozvody a dopravu důlní vody - trubky, ohyby, redukce a příruby. Potrubí určené k dopravě důlní vody bylo vyrobeno z nerezové oceli (pro nadzemní instalace) nebo konstrukční oceli (pro plynná média a ropu). Veškeré použité materiály pro taková tlaková zařízení musely splňovat přísné podmínky Nařízení vlády č. 219/2016 Sb.

Tento projekt přispěje ke zvýšení hospodárné vytěžitelnosti ložiska.