Dodávka podpěr a pomocných ocelových konstrukcí pro výstavbu kogenerační jednotky v EL-TO Zagreb v Chorvatsku

Dokončili jsme výrobu podpěr a pomocných ocelových konstrukcí potřebných pro výstavbu nové kogenerační jednotky paroplynové elektrárny EL-TO v chorvatském Záhřebu. 

Vysoce účinná kombinovaná kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 150 MWe a tepelným výkonem 114 MWt bude pilířem spolehlivého zásobování města elektřinou a teplem. Hlavní práce byly zahájeny v prosinci 2019 a očekávaná doba výstavby jsou tři roky.

Elektrárna EL-TO v chorvatském Záhřebu
Elektrárna EL-TO v chorvatském Záhřebu

V souladu s pokyny pro energetickou účinnost, které jsou nedílnou součástí strategických energetických dokumentů EU a Chorvatské republiky, bude mít nová kombinovaná kogenerační jednotka mimořádně vysokou úsporu primární energie. Zařízení na výrobu tepla bude poháněno výhradně plynem, a to znamená, že ve srovnání se současnou situací v lokalitě bude vyprodukováno podstatně méně specifických emisí CO2 na kWh vyrobené energie.