Moravia Systems uspěla s dodávkami potrubního uložení na trhu v Ruské federaci

Úspěšnému vstupu na trh Ruské federace předcházela několikaletá práce našich výpočtářů přímo na provozech rafinerií v Rusku. Pevnostní výpočty potrubí a další technické služby inženýringu byly až doposud našimi stěžejními zakázkami. Dodávky potrubního uložení byly sice pravidelné, ale v menších objemech. Po spojení týmu inženýrů s dlouholetými zkušenostmi, dokončení katalogu výrobního programu potrubních závěsů a uložení pro ruské zákazníky, rozšíření výrobního zázemí a efektivní obchodní strategie vstoupila naše společnost do nové a zajímavé etapy rozvoje businessu.

Dodávka závěsů a podpěr potrubí pro jednotku na výrobu vodíku v petrochemickém komplexu TANECO

V prvním kvartále tohoto roku se nám podařilo uzavřít rovnou dvě významné objednávky. Ve spolupráci s Daiva Export Import Group jsme získali zakázku na dodávku závěsů a podpěr potrubí pro jednotku na výrobu vodíku v petrochemickém komplexu TANECO (blok 3102, kapacita výroby 100 tisíc tun/rok). Rozhodující pro získání zakázky byla především technická úroveň naší nabídky a dostatek referencí z provozů společnosti TATNEFT. Závěsy a podpěry dodáváme pro hlavní a kritická potrubí, o rozměrech DN 450 – DN 700 a pracovních teplotách až 675°C. Mimořádné technické parametry vyžadují použití speciálních konstrukcí, které jsou v průběhu realizace vyvíjeny naším inženýringem. Dodávka musí splňovat požadavky ruských norem GOST pro technologická potrubí a ocelových konstrukcí (pravidla SP). Expedice zakázky je naplánovaná na 08/2020.

Petrochemický komplex TANECO je součástí skupiny Tatneft Group
Petrochemický komplex TANECO je součástí skupiny Tatneft Group

Dodávka potrubního uložení pro projekt TOAZ v Togljatti

Druhou zakázkou je dodávka potrubního uložení pro projekt TOAZ (TogliattiAzot) v Togljatti. Ve spolupráci se společností Energotrust jsme nabídli zajímavý koncept realizace dodávek potrubního uložení a proti silné konkurenci získali tak první zakázku přesahující 50 mil. rublů. Jedná se o dodávku standardních a speciálních podpěr potrubí pro jednotku výroby močoviny, projektovanou švýcarskou společností Casale a realizovanou podle ruských GOST a SP norem pro ocelové konstrukce. Objem dodávky je přibližně 120 tun, tj. 19 520 položek, a je realizovatelný pouze s použitím odborného a automatizovaného zpracování dat. Zvláštností dodávky je výroba velkého množství podpěr pro chladná (kryogenní) potrubí, které naše firma bude dodávat poprvé. Podpěry jsou speciální konstrukce, izolace potrubí proti průniku tepla zvenčí bude z polyuretanových tvarových bloků a pěnového skla.

Chemický závod PJSC Togliattyazot je jedním z největších ruských výrobců chemických hnojiv
Chemický závod PJSC Togliattyazot je jedním z největších ruských výrobců chemických hnojiv