Nová organizace a rozvoj Servisního střediska

Od ledna 2020 došlo k novému uspořádání a rozšíření střediska Servisu. Proč se tak stalo a co to znamená pro naše zákazníky, jsme se zeptali Mgr. Jiřího Beneše, ředitele odd. Měření a regulace a Poprodejní podpory a servisu.


Pane Beneši, proč došlo k již zmíněné reorganizaci vašeho střediska?
V době, kdy jsem nastupoval do Moravia Systems, jsme rozvíjeli obchodní zastoupení společnosti DRESSER, které jsme měli od roku 2000, pouze v jednom segmentu a nevyužívali jeho plný potenciál. Během následujících cca 10 let jsme toto zastoupení posunuli na lídra trhu a v rámci Evropy jsme se začlenili spolu s Holanďany, Belgičany, Angličany a Švédy mezi nejúspěšnější zástupce. Jednalo se taktéž o úžasné období, kdy jsme byli klíčovými dodavateli významných investičních staveb po celém světě (rafinerie v Chorvatsku, Srbsku, Iráku, elektrárny v Chile, Brazílii, Rusku, Německu, Turecku, chemické závody v Rusku, Rumunsku atd.).

Během těchto let, kdy měly české inženýrské firmy projekty po celém světě, jsme získávali obrovské teoretické i praktické zkušenosti. Všechny tyto aktivity vedly k výraznému rozvoji našeho týmu, a to jak v oblasti počtu členů, v jejich teoretických znalostech, tak i praktických dovednostech a kompetencích. Prošli jsme náročnou certifikací MARC/GTC ze strany GE, zavedli jsme nové metody řízení kvality a evidence. Provedli se významné investice do strojního, hardwarového i softwarového vybavení, získali se významné servisní zakázky, uzavřeli se rámcové smlouvy atd.

Nicméně fungovala zde určitá roztříštěnost způsobená tím, že tyto aktivity zastřešovalo několik středisek. Na jedné straně to bylo středisko Měření a regulace, které provádělo výpočty a celkovou poprodejní podporu, dále středisko Servisu, které provádělo fyzické činnosti a středisko Výroba, které zajištovalo konstrukční práce, technologickou podporu a kooperace. Tato struktura nebyla úplně optimální, a proto jsme přistoupili k této změně. Vytvořilo se jedno silné, velmi samostatné středisko, které by mělo zajišťovat pro zákazníky velmi efektivní podporu a služby.

Mgr. Jiří Beneš, ředitel odd. Měření a regulace a Poprodejní podpory a servisu
Mgr. Jiří Beneš, ředitel odd. Měření a regulace a Poprodejní podpory a servisu

Jaký přínos bude mít tato změna pro naše zákazníky?
Platí, že zákazník je vždy na prvním místě. Děláme vše pro to, abychom zákazníkovi přinesli prokazatelně komplexnější a kvalitnější služby a tím se na složitém a členitém trhu diferenciovali od naší konkurence. Trh se za poslední roky velmi změnil. Koneční zákazníci (rafinerie, chemičky, plynárny, vodárny atd.) potřebují, aby jejich jednotky jely spolehlivě bez odstávky i několik let. Největší nehospodárností je nechtěné odstavení jednotky z důvodu poruchy. Na trhu působí řada firem, které nabízí armatury, ale nemají řádné zázemí pro podporu a servis. Dále na trhu působí řada servisních firem, které dokážou provést montáž a opravu, ale nemají dostatečné know-how v teoretických oblastech (proudění tekutin – kavitace, flashing, materiálová specifika – koroze, eroze, teploty, řízení – ladění smyček, komunikační protokoly atd.).

Naším cílem je nabízet zákazníkovi komplexní celoživotní podporu. To znamená, že již v projekční části participujeme na výběru vhodné armatury, dáváme zákazníkovi k dispozici jedinečné know-how v oblasti správné volby armatury pro danou pozici a díky bohatým zkušenostem dokážeme přinést řadu referenčních řešení obdobných problémů.

Zde využíváme hluboké spolupráce se světovými lídry, zejména Masoneilan a Consolidated. Po dodání asistujeme při uvádění do provozu, v průběhu provozu zajišťujeme diagnostiku a vyhodnocujeme spolehlivost, pomáháme při přípravách odstávek jak při určení kritických oprav, tak i při zajištění originálních náhradních dílů, v průběhu životnosti armatur provádíme upgrady na aktuální technickou úroveň. Je to nekonečný, uzavřený cyklus komplexní podpory, kdy zákazník ví, že armatury, které dodáváme a servisujeme jsou dlouhodobě spolehlivé a jeho jednotky můžou pracovat na maximum. Bývá obvyklé, že na tyto činnosti máme se zákazníky uzavřeny dlouhodobé rámcové kontrakty, velmi často 4leté, ale objevují se i 10leté.

To představuje velmi široké portfolio aktivit. Jakými kapacitami váš tým disponuje?
Sloučením tří menších týmů došlo k vytvoření 16členného týmu, který pokrývá všechny výše uvedené činnosti. Na jednotlivých pozicích působí Supervizoři, což jsou nejzkušenější pracovníci s největšími zkušenostmi a kompetencemi. Ti jsou nositeli know-how, odpovídají za expertizy, návrhy, analýzy a realizace zakázek. Při realizaci jim zajišťuje podporu konstruktér a technologové. Další podporu přináší pozice Aftersales engineer s výpočty a specifikacemi ventilů, specifikací nutných náhradních dílů a další technickou podporou. Samotnou realizaci řídí a koordinuje Projektový manažer ve spolupráci s administrativou a vedením dílny. V neposlední řadě jsou to naši servisní technici, kteří provádí opravy, diagnostiku, zkoušení, seřizování a další operace jak u nás na dílně, tak i přímo na jednotkách zákazníků. Vše je logicky provázáno s jednoznačným určením kompetencí a odpovědností.     

A v oblasti vybavení?    
Naše společnost v posledních letech významně investovala do vybavení servisní dílny, a to jak v oblasti zkoušení (EVT, zkušební zařízení od firmy Ventil), tak i do lapovacích zařízení a utahovacích nástrojů Hytorc. Nicméně v oblasti vybavení nehrají důležitou roli pouze tyto velké investice, ale i drobnosti jako je nářadí, úvazky a ochranné pomůcky.

Když dnes jedete provádět servis do zóny s nebezpečím výbuchu, před vstupem musíte projít kompletní kontrolou, že vaše vybavení, nářadí a ochranné pomůcky mají náležité označení a vlastnosti a mohou být používány v zóně. Všechny diagnostické a analytické přístroje musí být pravidelně kalibrovány a servisovány. Pracovníci musí mít řadu oprávnění a povolení od autorizovaných osob a úřadů. Toto vše vytváří komplexní balík požadavků v oblasti strojního vybavení, drobného vybavení a školení a certifikace lidského kapitálu.

Jeden chybějící článek znemožní kvalifikované provádění práce. To, že jsme schopni takto komplexní činnosti zajistit, s sebou nese vysoké znalosti požadavků a obrovské zkušenosti. Tato kompetence hraje taktéž významnou roli při odlišení naší společnosti od konkurence a přispívá k maximální spokojenosti našich zákazníků.    

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?    
Po sloučení a vytvoření nového střediska je prvotním úkolem nastavení vnitřních vazeb a systému řízení a fungování v rámci společnosti. To probíhá a jedná se o relativně krátký proces. Přeci jenom nejsme žádný moloch. Průběžně se vyvíjíme v našem odborném růstu, a to jak na straně investic do strojního vybavení, tak i do týmu. Máme vytipované a schválené určité investice, zejména v oblasti diagnostiky netěsností přímo na provozu. Máme nachystán plán školení a profesního růstu. Dále investujeme do řady detailů a drobností, které jsem již zmiňoval. To vše musí vést k růstu našeho střediska.

Již po prvním týdnu máme od našich klíčových zákazníků specifikace pro dodávky, opravy a servisy armatur ve velmi významném objemu. Letošní rok bude významný z hlediska odstávek v rafineriích a elektrárnách. V jarních měsících budou kapacity několikanásobně překročeny. Takže momentálně se velmi intenzivně věnujeme tomu, jak co nejvíce zvýšit naše kapacity, avšak při zachování velmi vysokého standardu kvality.