„On-site“ údržba pojistných ventilů na nejmodernější technologii sušení zemního plynu

Společnost Moravia Systems se dlouhodobě zaměřuje a rozvíjí v oblasti „on-site“ údržby armatur. Typickým případem je změna otevíracího tlaku pojistných ventilů za provozu pomocí zařízení EVT na nové sušící jednotce instalované na Podzemním zásobníku plynu v Dambořicích společnosti Moravia Gas Storage a.s. Sušící jednotka je součástí nejmodernější technologie úpravy zemního plynu, tzv. Solid Desiccant-based Dehydration.

V rámci garančního provozu jsme obdrželi požadavek na změnu otevíracích tlaků pojistných ventilů v jedné části technologie. Při použití obvyklých postupů by to znamenalo odstavení jednotky z provozu, sejmutí pojistných ventilů a jejich převezení do servisní dílny za účelem nastavení otevíracího tlaku na zkušební stolici.

Při použití moderních zařízení a moderních metod lze však již tuto operaci provést přímo na pozici za provozu. Zařízení EVT funguje na principu mírného nadlehčení kuželky velmi přesně měřenou silou hydraulického válce a porovnání této hodnoty s aktuálním pracovním tlakem a silou pružiny, definuje skutečný otevírací tlak. Přesné nastavení otevíracího tlaku nebo jeho kontrolu lze provést „on-site“ a zároveň „on-line“. Provozovateli tím odpadá neplánované odstavení zásobníku plynu, ztráta disponibility atd.

Výsledkem technologie sušení zemního plynu pomocí pevného desikantu je extrémně čistý zemní plyn s velmi nízkým rosným bodem získaný ekologicky příznivým postupem.

Nejmodernější technologie vyžadují používání nejmodernějších metod a zařízení i v oblasti údržby. Moravia Systems a.s. jako člen celosvětové servisní sítě GTC všechny tyto náročné požadavky plně splňuje.

Bližší informace o provádění „on-site“ údržby případně o zařízení EVT naleznete v článku https://www.moraviasystems.cz/cs/clanek/on-site-on-line-testovani-armatur-prumysl-4-0-v-udrzbe-47

případně ve videu: