Partnerem konference Dny teplárenství a energetiky

Motto konference: Dekarbonizace teplárenství

V minulých dnech jsme se jako partner zúčastnili jubilejního 26. ročníku konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, který se tradičně konal v Hradci Králové.

Na programu bylo představení řady novinek, inovací a témat týkajících se transformace teplárenství, techniky a technologií, využití biomasy, odpadů nebo ekonomiky a legislativy.

Na konferenci jsme představili naše portfolio služeb pro oblast energetiky, především průmyslové armatury a potrubí, autorizovaný servis armatur, inženýrské a projekční služby a výrobu potrubního uložení a závěsů.

„Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě tepla zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 procent tepla vyrábějí z uhlí, během několika let by se měl podíl zemního plynu nejméně zdvojnásobit. Vzrůst by měl také objem spalované biomasy a energeticky využívaného odpadu. Naše společnost je na tento trend připravena a našim zákazníkům dokážeme nabídnout také kvalitní armatury vhodné pro zemní plyn“, říká Jan Toman, zástupce Moravia Systems a.s.