Partnerem konference Městské vody 2019

Ve Velkých Bílovicích proběhl 19. ročník mezinárodní konference a výstavy Městské vody 2019, kterého jsme se zúčastnili jako vystavující firma. Konference měla za cíl řešit problematiku vodního hospodářství, zásobování vodou, čištění odpadní vody a zpracování odpadu z ČOV. Přijelo na 350 odborníků z celé České republiky.

„Naším cílem bylo představit portfolio armatur pro oblast vodního hospodářství, především uzavírací klapky a nožová šoupátka, diskutovat s účastníky i přednášejícími a navázat nové kontakty“, říká Miroslav Hřebačka, obchodní manažer Moravia Systems.

Oblast vodního hospodářství má díky požadavkům na zásobování pitnou vodou, progresivní čištění odpadních vod, zavedení vyčištěné vody zpět do přírody a protipovodňové ochrany velkou budoucnost.