Partnerem konference VODA 2019

18. září jsme se jako partner zúčastnili 13. bienální konference VODA 2019 v Poděbradech, na které se sešlo široké spektrum účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj společnosti.  

Na konferenci jsme představili naše portfolio armatur pro oblast vodního hospodářství, tj. především uzavírací klapky a nožová šoupátka.

Mezi diskutovaná témata letošního ročníku patřila především tato:

  • znovuvyužití vody a kalu
  • dešťové vody ve městech
  • kvalita vody na odtoku z ČOV
  • vodárenství a ochrana vody v přírodě
  • specifické polutanty

Hlavním přínosem konference bylo získání nových poznatků a navázání kontaktů pro další možnou spolupráci.