Partnerství v regionu

Společnost Moravia Systems a.s. má své kořeny v Hodoníně, kde je do současné doby také její největší pobočka. Velká část našich dobročinných aktivit se tak zaměřuje právě na tento region.

Před dvěma lety jsme navázali dlouhodobé partnerství s FK Hodonín, jehož cílem je, společně s dalšími místními sponzory, rozvoj sportovních aktivit klubu a oživení sportovního areálu, který je součástí nově revitalizovaného lesoparku Dúbrava. Klub se také podílí na různých společensko-kulturních akcích.FK Hodonín podporuje mladé talenty a vychovává sportovní mládež. Jeho postup do vyšších pater soutěží tak může přispět ke vzniku nových vzorů pro, nejen hodonínské, děti a přilákat je ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Naší současnou prioritou je postup A-mužů do 3. ligy s tím, že do budoucna bychom chtěli v Hodoníně 2. ligu v mužské kategorii. To však vyžaduje modernější zázemí našeho stadionu. V tom nám pomáhají především sponzoři. Společnost Moravia Systems nám například dodala trubky pro nový systém samozavlažování trávníku. V mládežnických kategoriích jsme splnili náš cíl v podobě postupu do 1. ŽL v kategoriích U15 a U14. Tím pádem máme všechny žáky v TOP soutěžích a zaznamenáváme zvýšený zájem kluků o působení v FK Hodonín. Dalším cílem je dobudování struktury ženského fotbalu. Dnes máme dívčí přípravky a mladší žákyně, ty budou hrát 2.ligu. Pod svá křídla jsme od této sezóny vzali i dospělé ženy. V kategorii dorostu bychom rádi postoupili do 2.ligy, říká Michal Bíza, vedoucí úseku mládeže FK Hodonín.Jedním z projektů hodonínského klubu jsou již 4. rokem „Školky v pohybu“. Cílem tohoto pohybového programu, který je určen pro předškolní děti od 4 do 6 let, je podpora pohybových schopností a dovedností, motorického rozvoje, jejich fyzické zdatnosti, zdraví, radosti a kreativity. Hodiny probíhají přímo ve školkách formou průpravných her, pod vedením kvalifikovaných trenérů s licencí, kteří mají zkušenosti z jiných vyspělých fotbalových klubů v ČR, věnující se speciálně dětem.

Projekt Školky v pohybu jsou naše vlajková loď. Dnes máme v tomto programu téměř 460 dětí. Za darované prostředky můžeme dětem nabídnout pestřejší tréninkový program a také pro ně pořádáme různé doprovodné akce, jako například Mikulášský turnaj, fotbalové neděle, letní sportovní olympiády a další. Díky programu Školky v pohybu jsme zaznamenali nárůst počtu dětí ve fotbalové školičce a předpřípravce téměř o třetinu. Z toho máme velkou radost, chválí si zvýšený zájem dětí Michal Bíza.