Podpěry a závěsy potrubí pro elektrárnu Żerań

V současné době v sousedním Polsku vrcholí rekonstrukce tepelné elektrárny Żerań, která zároveň slouží jako druhý největší zdroj vytápění města Varšavy. Po dokončení rekonstrukce bude mít elektrárna plynovou a parní jednotku, dva fluidní kotle a pět kotlů plynových.

Po uvedení nového bloku do provozu se výroba elektřiny v kogenerační jednotce Żerań zvýší přibližně o 130 % - ze současné úrovně 1,7 TWh na 4 TWh. Instalovaná elektrická kapacita PGNiG Termika se zvýší přibližně o 110 % ve srovnání se současně používanými uhelnými kotli, které budou po spuštění jednotky vyřazeny z provozu. Výroba tepla bude činit 1,9 TWh.

Elektrárna Żerań
Elektrárna Żerań

Náš zákazník, evropský výrobce a dodavatel zařízení na výrobu tepla a elektrické energie, společnost EKOL, která se na rekonstrukci v konsorciu s polským partnerem Energika M. Szamałek podílí, si u nás objednala návrh konstrukce části potrubních podpěr a závěsů do strojovny parní jednotky na elektrárně Żerań, a to jak do svislého, tak do vodorovného potrubí. Podle našeho návrhu jsme potrubní uložení vyrobili a, jak můžete vidět na přiložených fotografiích, také dodali.