Pracujeme na dodávkách pro výstavbu teplovodu z JE Temelín do Českých Budějovic

V roce 2018 došlo k dohodě společnosti ČEZ, a.s. s Teplárnou České Budějovice, a.s. na dodávkách tepla z jaderné elektrárny Temelín do tepel­ných sítí v Českých Budějovicích. Společnosti se rozhodly vybudovat zařízení, které bude spoleh­livě přivádět teplo z jaderné elektrárny především na vytápění domácností v objemu 750 TJ ročně po dobu 20 let. Přínos projektu je zejména v oblasti snižování emisí, neboť v českobudějo­vické teplárně dojde k omezení spalování uhlí, a tím k omezení produkce oxidu uhličitého a dalších sledovaných emisních kategorií.

Zakázku na výstavbu tepelného napáječe z ETE do Českých Budějovic v délce 26 km získala ve výběrovém řízení společnost Tenza, a.s., která v minulosti stavěla např. tepelný napáječ z elektrárny Dětmarovice do Bohumína. Podstatná část potrubí teplovodu je vedena pod zemí, v několika místech je navrženo nad­zemní vedení s potrubními mosty.

Moravia Systems a.s. dodává společnosti Tenza pro tento projekt potrubí, potrubní tvarovky, příruby a spojovací materiál ve velikostech od DN 15 do DN 1000.

Výstavba teplovodu úspěšně pokračuje a předpokládá se, že bude zásobovat teplem českobudějovické domácnosti již od topné sezóny 2020/2021.